Tamagawa servo motor

yaskawa servo motors encoders resolvers servo drives

Tamagawa servo motors

List of available Tamagawa servo motors:

  • TS4073N27E31 
  • TS4073N27E31 
  • KXF0E1LXA00 TS4600N1520E500